W Domu Pielgrzyma jest kilka sal konferencyjnych, oraz bawialnia dla dzieci. Multimedialna aula konferencyjna na 350 miejsc siedzących.