W Domu Pielgrzyma prowadzi działalność

Stowarzyszenie Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia
al. Jana Pawła II 7
47-154 Góra Św. Anny

tel. 077/46 25 360
e-mail: sprawiedliwosc-pokoj@wp.pl

Nr KRS 0000142779
NIP 756-18-47-499
Regon 532373870
Konto bankowe: Volkswagen Bank 10 2130 0004 2001 0225 4753 0001